سبک زندگی

همه ی مطالب علمی را از ما بخواهید!!!

سبک زندگی

همه ی مطالب علمی را از ما بخواهید!!!

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
پنجشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ

پرخاشگری ناشی از بازی های رایانه ای


روانشناسان معتقدند اختلال پرخاشگری، ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری نوجوانان باشد. این رفتارها در صورت بروز می توانند سبب مشکلات بین‏ فردی، جرم، بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درونی‏ شدن، قادر به ایجاد انواع مشکلات جسمی و روانی می باشند. از طرف دیگر، اتلاف وقت کودکان و نوجوانان در برابر این دستگاه‏ها، ضرورت توجه به این اصل مهم را بیش از بیش نشان می‏ دهد. خشونت، بزهکاری، جنایت و از بین بردن هر آنچه فراروی آدمی است یکی از اساس ترین موضوعات مطرح شده در بازی های ویدئویی و رایانه ای است، بطوری که بررسی های مختلف حاکی از آن است که مضامین اکثر این بازی ها به مواردی چون تخریب، کشتن و پرخاشگری بر علیه دیگری اختصاص دارد.


بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که پرداختن به این بازی ها و پاداشی که رفتارهای پرخاشگرانه در طی بازی دریافت می دارند، سبب می شود کودکان انجام این رفتارها را پیشه خود ساخته و با گذشت زمان، حساسیت خود را به مسئله خشونت از دست بدهند (شافر،2000).


در پژوهشی که با هدف بررسی اینکه آیا بین رویارویی با خشونت رسانه‏ ای و زندگی واقعی و حساسیت‏ زدایی که در ویژگی‏ ها و خصوصیات مربوطه منعکس شده رابطه ای وجود دارد یا نه، انجام شده بود؛ مشخص گردید که فقط رویارویی با بازی‏ های ویدئویی خشن، با همدلی پایین همبستگی دارد. بعلاوه، بازی های ویدئویی و فیلم های سینمایی خشن، هر دو با نگرش‏ های پرخاشگرانه شدید، همبستگی داشتند (فونک، پاسولد، بوم گاردن،2004). در پژوهشی دیگر که جهت بررسی ارتباط بازی های ویدئویی-رایانه ای با پرخاشگری در بین 333 دانش آموز پسر مقطع سوم راهنمایی تهران صورت گرفت؛ مشخص شد که مواجه ممتد با بازیهای رایان ه‏ای به ویژه بازیهای خشونت‏ آمیز سبب ایجاد حالات پرخاشگری و کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان می شود( عبدالخالقی، دواچی، صحبایی، محمودی،1384).


همچنین تحقیق توصیفی که در سال 2001، به منظور بررسی دلایل استفاده از بازی های ویدئویی و تعیین اولویت های بازی در بین نوجوانان بر روی 535 نوجوان 15-20 ساله در غرب آمریکا انجام شد، مشخص گردید که 68%نوجوانان، این بازی‏ها را جزو سرگرمی‏ های هفتگی خود قرار داده بودند. دلایل استفاده از این بازی ها در بین پسران، عامل چالش (اصرار برای برنده شدن) و هیجان موجود در بازی‏ها بود، از طرف دیگر بازی های ورزشی پرخشونت بیشتر مورد علاقه پسران بود(شری ،2001). در مطالعه دیگری به منظور بررسی ارتباط بین پرداختن به بازی های ویدئویی خشن و بروز خصومت در 307 دانش آموز 14-18 ساله نشان داده شد، بازی های ویدئویی خشن، با بروز حالات خصومت در دانش‏ آموزان، ارتباط معنی داری داشتند(کوایتنر ،1999).


اکثر مطالعات تایید کرده ‏اند که پاسخ‏های رفتاری غالب در اکثر بازی‏های ویدئویی و رایانه‏ای، ابراز هیجانهایی نظیر پرخاشگری، خشم و خصومت است(مهرابیان و ویکسن ،1986)، و از سویی دیگر اغلب هیجان‏ها با فعالیت یکی از محورهای عصب-کالبد شناختی، یعنی محور هیپوتالاموس- هیپوفیزی – قشر فوق کلیوی و ترشح هورمون کورتیزول همراه است(نورمن و لیتوک ،1997).

در پژوهشی اثر بازیهای رایانه‏ ایی که می توانند هیجان های مفرطی به کودکان تحمیل کنند، بر مقادیر کورتیزول صبحگاهی و شامگاهی آنان بررسی شد و مشخص گردید که تجربه طولانی مدت هیجان های شدید ناشی از بازی های رایانه ای، احتمالا از طریق افزایش کورتیزول، موجب ضعف ایمنی ارگانیزم در مقابل هجوم آسیب‏زاهای محیطی خواهد شد. از طرفی، چون افزایش کورتیزول باعث اختلالات آشکار در سوخت و ساز چربی ها می شود (گایتون ،1375)، برخی از دشواری های قلبی-عروقی را نیز می توان به تجارب هیجانی شدید اسناد کرد (فرجی و همکاران،1380).


این نتایج با نتایج گزارش شده از سوی محققان دیگری همچون بوخمن و فونک همسو بود. فونک (1993) در مطالعه خود معلوم ساخت تنها 2درصد بازی کنندگان مایلند با برنامه هایی بازی کنند که به موضوعات تربیتی و حل مساله اختصاص دارند. همچنین یک بررسی جدید نشان داد که حدود 80 درصد بازی کنندگان، برنامه هایی را برای بازی انتخاب کردند که از سوی سازمان های رسمی ارزیابی برنامه های رایانه ای، نظیر (نظام ناین تندو[1])، بسیار خشونت آمیز ارزیابی شده بودند(دایتز ،1998).

چون بازی های خشونت آمیز معمولا با هیجان های منفی توام هستند، و تجربه این قبیل هیجان‏ها، به ویژه به صورت طولانی مدت قادرند تغییرات فیزیولوژیکی منحصر به فردی را موجب شوند، پس این بازی‏ها نه تنها می توانند میزان هیجانی بودن معمول بازی کنندگان را بیشتر کنند، بلکه قادرند در آینده نیز ترجیح کودکان را به نفع خود، بیش از پیش تغییر دهند، زیرا بازی فزاینده با برنامه‏ های خشونت‏ آمیز، میل به خشونت، برانگیختگی‏ های هیجانی، احساس خصومت نسبت به دیگران و همچنین ارتکاب به خشونت را در موقعیت‏ های واقعی زندگی، به طور معنادار افزایش می دهد.


در رابطه با تاثیر بازی‏های رایانه ‏ای بر برانگیختگی نوجوانان پسر، پژوهشی صورت گرفت که روشن گردید، بازی رایانه ‏ای خشن موجب افزایش معنی ‏داری در برانگیختگی فیزیولوژیکی افراد، شامل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ضربان قلب و تعداد تنفس می شود، اما بر روی درجه حرارت بدن تاثیر معنی داری ندارد. در حالی که بازی رایانه ای غیر خشن بر روی هیچ کدام از متغیرهای انگیختگی تاثیر معنی داری نداشته و سبب افزایش انگیختگی فیزیولوژیکی نمی شود( قربانی و همکاران ،1386).

همچنین در پژوهشی که با هدف بررسی اثر هیجان‏ های ناشی از بازی‏های رایانه‏ ای بر فعالیت‏ های ذهنی و شاخص‏ های ایمنی کودکان به اجرا در‏آمد، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که هیجان ناشی از بازی‏ های رایانه‏ ای موجب افزایش معنادار خطاهای آزمودنی ها در آزمون کهس (آزمون هوشی مکعب های کهس) و تغییرات معنادار شاخص‏ های مربوط به درصد لنفوسیت ها، ایوزینوفیل ها و نوتروفیل های خون آنان می شود( فرجی و همکاران،1381).


در پایان به ارائه چند پیشنهاد، در ارتباط با این پدیده می پردازیم:

1- اگر چنانچه قرار است از بازی های کامپیوتری استفاده شود، بهتر است بازی های تصویری خلاقانه ‏ای که کودکان باید به وسیله آنها، معماهایی را حل کنند، بیش از بازی های دیگر مورد توجه قرار گیرد.

2- بازی دسته جمعی کودکان با ابزارهای تصویری، کمتر مسئله ساز است، این اسباب بازی ها، زمانی مخرب خواهد بود که کودک به تنهایی برای ساعات طولانی، غرق بازی شود.

3- والدین وقت بیشتری را به کودک و نوجوان خویش اختصاص بدهند. هر قدر وقت ‏گذاری و ارتباط صحیح بین والدین و فرزندان بیشتر باشد، زمینه چنین بازی هایی کمتر فراهم می شود.

4- بهتر است که والدین همراه فرزندان خود به کوهستان‏ ها، باشگاه‏ ها و میادین ورزشی بروند و به بازی های مورد علاقه آنها بپردازند تا انرژی عصبی و روانی آنان تخلیه شده و توجه‏ شان از بازیهای رایانه ‏ای منحرف شود.

5- به فرزندان تان اجازه ندهید در فاصله نزدیکی از صفحه رایانه بنشیند.

6- روشنایی اتاق به نحوی تنظیم شود که زنندگی نور به حداقل برسد.

7- بهتر است والدین با کودکان صحبت کنند که فقط روزهای تعطیل مجاز به استفاده از این بازی هستند.

8- با استدلال و منطق آسیب هایی را که رایانه به کودکان وارد می آورد را به آنان متذکر شوید.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۲/۰۳
نوید سعیدی